Hur fungerar vattenkraft?

Vattenkraft – Vi använder mer och mer elektricitet. I takt med att jordens befolkning ökar så ökar även behovet att av att ha el. Den stundande klimatkrisen gör att vi behöver ställa om dock och få bort fossila bränslen från våra liv samtidigt som vi klarar av att producera el. Då lyfter många fram vattenkraft som ett fantastisk förnybart sätt att producera el. Vattnet kommer att forsa ändå och då kan vi lika gärna använda den enorma energi som naturen skapar och få in i våra liv. Hur fungerar ett vattenkraft du kanske tänker. Det ska vi försöka lista ut här under.

Solen är motorn

Solen är det som driver vattnets kretslopp. Solen gör mycket för vår planet. Hade vi inte legat på det exakta avstånd från solen som vi gör hade det inte funnits något liv. Det avstånd som kallas Guldlocks-zonen eller beboeliga zonen är det avstånd från en stjärna som en planet måste vara för att kunna vara beboelig. Hittills finns det bara vår planet men i takt med att det upptäcks fler stjärnor så upptäcks det även fler planeter. De kanske också nyttjar vattenkraft. Solen gör i alla fall att vattnet stiger som ånga ur sjöar och hav och faller ner igen som regn och snö. Utan solen hade vattnet inte rört på sig. Eftersom vattnet inte faller helt jämnt så blir det för mycket vatten på vissa ställen och det transporteras därefter som åar, sjöar, floder och det är där det finns mycket energi att hämta.

I en å eller älv så kan vi människor bygga en damm som fångar upp vattnet. På bestämda tidpunkter som vi kan styra så öppnas dammarna och då leds vattnet ner i en turbin. Turbinen består av skovelformade blad som roterar av vattnets kraft. Allting som rör på sig innehåller energi. Det gäller bara att klara av at ta hand om energin. En generator är kopplad till turbinen och den omvandlar rörelseenergin från turbinen till kraftledningar. Dessa kraftledningar kan sedan leda ström till våra hus eller andra saker som vi behöver el till.

Bra och dåliga saker med vattenkraft

Som med i stort sett allting i livet finns det bra och dåliga saker med vattenkraft. Den absolut bästa är att det är förnybart. vattnet kommer inte ta slut och detta sätt genererar inte några större utsläpp av koldioxid vilket annars är ett stort problem. Varje gång vi bränner någonting så genererar det koldioxid men det är inget som bränns upp när det kommer till vattenkraft. Dock så har vattenkraften stor påverkan på den direkta naturen som finns runt om verket.

Det första som blir påverkat är vattenlivet. Fiskar som simmar uppströms för att para sig kan få det svårare och det blir mindre stim som följd. Dock så finns det många vattenkraft som på grund av denna anledning har så kallade laxtrappor å sitt kraftverk. Det gör att fiskarna kan fortsätta att simma uppströms även om många säger att de påverkas ändå.

Även om fiskarna klarar sig så är det inte alla andra livsorganismer som klarar sig. Det gör att den biologiska mångfalden inte är lika stor i älvar och vattendrag där det finns vattenkraft som i vattendrag där det är helt orört. Det händer att fiskar sugs in i turbinerna och då dör de.

Vattenkraft i Sverige

I Sverige är vi väldigt beroende av vattenkraft. Det finns över 2000 vattenkraftverk i vårt land och de producerar mellan 30 och 45 procent av all el vi använder. Det varierar lite för att vissa vattenkraftverk producerar mer när det behövs mer el. 250 vattenkraftverk står för 98% av all el från vattnet dock.

Lämna en kommentar